ZORKA COLOR “Mixline” sistem za toniranje kao i sistem "Tikkurila", omogućavaju dobijanje željene boje u više od 5000 ponuđenih nijansi u sistemu. Softver podržava ton kartu Mixline ZORKA COLOR, Tikkurila-ine ton karte, kao i druge ton karte koje se nalaze na našem tržištu. Prednost ovog sistema jesu izuzetna preciznost, manji broj baza čime se olakšava rad i optimizuje poslovanje. Ponavljanjem postupka dobija se isti nivo kvaliteta, kao i veoma povoljna cena nijansiranog proizvoda. Mašine poslednje generacije redovno se servisiraju.

Premazi brenda Zorkacolor i Tikkurila u skoro celom svom obimu dozvoljavaju miksovanje proizvoda po svim postojećim ton kartama na tržištu, i time dozvoljavaju mnogo veći spektar boja za toniranje.

Ton karte "Tikkurila"-e u ponudi imaju i miksovanje smesa za dekoraciju, tehnike za zidove i namenske boje za drvo, metal i druge materijale.

Naš Miks sistem obuhvata sve potrebne radove u enterijeru i eksterijeru, stoga čekamo vas.

Powered by Milanche ® All rights reserved | Hosted by Adriahost.com